XEM NGÀY GIỜ TỐT, CÁT TƯỜNG CHO KHAI TRƯƠNG, ĐỘNG THỔ, KHÁNH THÀNH, KÝ KẾT HỢP ĐỒNG, CƯỚI HỎI, NHẬP TRẠCH BẮT ĐẦU MỘT VIỆC MỚI

© Trong Phong thủy thì việc xem ngày giờ cũng góp phần cho sự thành bại của công việc đó.

© Vì theo nguyên lý âm dương thì phải có ngày giờ tốt và ngày giờ xấu. Khi chúng ta bắt đầu một sự việc vào ngày giờ tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho sự việc đó mang lại kết quả tốt đẹp.

© Việc ứng dụng Dịch lý vào xem việc ngày giờ tốt sẽ mang lại kết quả thuận lợi bởi vì sự dịch chuyển của các lý được chọn phù hợp với nhu cầu và kết quả như ta mong muốn.

© Việc chọn được ngày giờ tốt, cát tường phù hợp với sự việc nào đó cần tuân thủ các bước sau:

+ Xác định nhu cầu, mong muốn của sự việc đó.

+ Chọn các ngày giờ phù hợp với mong muốn của sự việc đó.

+ Độ tương hợp giữa ngày giờ đó và mong muốn của sự việc phải đạt trên 75% mới sử dụng.

© Tùy theo tính chất của từng sự việc: Động thổ, khánh thành, khai trương, nhập trạch, ký kết hợp đồng, cưới hỏi … Việc chọn ngày giờ tốt phải phù hợp với từng sự việc không nên lấy ngày giờ tốt cho sự việc này đưa qua sự việc khác. Như vậy mới đúng theo nguyên lý tự nhiên và mang lại kết quả thuận lợi nhất.