TRIẾT LÝ KINH DOANH CHÁNH NIỆM TỪ CHỦ TỊCH TÔN HOA SEN

TRIẾT LÝ KINH DOANH CHÁNH NIỆM TỪ CHỦ TỊCH TÔN HOA SEN

🪔 Bên cạnh tinh thần làm việc hết mình và không nản chí trước mọi khó khăn, ông Lê Phước Vũ (Chủ tịch Tôn Hoa Sen) đã ngộ được nhiều đạo lý và đã đưa triết lý nhà Phật vào cuộc sống với suy nghĩ: “Sống và làm việc không phải phục vụ cho mình, mà là cho tất cả mọi người”.

🧭 Ông luôn nhất quán với nguyên tắc kinh doanh trung thực của nhà Phật, phát triển Hoa Sen dựa trên 3 nền tảng giá trị cốt lõi: Trung thực – Cộng đồng – Phát triển.

“Chúng ta không thể nào sống trong tinh thần của Phật pháp khi mà chúng ta giàu còn mọi người thiếu thốn, không có tiền uống thuốc hoặc không có nhà để ở.
Nếu tôi làm Phật sự, cũng đi bố thí mà không bố thí ngay nhân viên Hoa Sen thì tôi thấy bản thân chúng tôi cũng không chân thật. Cho nên trong vai trò đầu tàu, nhiệm vụ của chúng ta là phải làm sao để mọi người làm việc hết mình”, ông cho biết thêm.

🎋 Ngẫm một chút, kinh doanh khó, kinh doanh theo chánh niệm và Phật pháp còn khó hơn. Chính nhờ tâm thức luôn được rèn luyện cho trong sạch mà chủ tịch Tôn Hoa Sen đã trở thành một tấm gương quý của giới kinh doanh.

✨ Đôi khi, tất cả chúng ta cần chỉ là sự thành thật và buông bỏ đi những dục niệm chưa tốt. Từ đó, nguồn năng lượng nội tại trong ta sẽ mạnh hơn, giúp ta thu hút những điều lành tốt của vũ trụ.
================================
☯️ TIÊU DAO PHONG THỦY – Chuyên gia tư vấn phong thủy Năng lượng
📮 Địa chỉ: Số 25/1C Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
👉Web: www.tieudaophongthuy.vn
📩 info@tieudaophongthuy.vn
📲 Hotline tư vấn: 0971 13 86 63