TIÊU DAO PHONG THỦY

My WordPress Blog

Home Trách nhiệm và các cam kết
Về phía Tiêu Dao Phong Thuỷ
Đảm bảo mọi dịch vụ theo đúng theo chương trình.
Phổ biến đầy đủ các thông tin cần thiết cho khách hàng
Tư vấn đầy đủ, cặn kẽ và chi tiết như đã cam kết
Về phía khách hàng
Thanh toán đầy đủ, đúng hạn.
Cung cấp đầy đủ và trung thực thông tin, hình ảnh và những giấy tờ liên quan để phục vụ cho quá trình tư vấn.
Trong quá trình thực hiện, nếu xảy ra tranh chấp, sự việc sẽ được giải quyết trên cơ sở thương lượng. Nếu không đạt được kết quả, vụ việc sẽ được đưa ra toà án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Mọi chi phí liên quan sẽ do bên thua kiện chịu./.