TÌM SỐ TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG THEO CHUẨN PHONG THỦY, DỊCH LÝ, NĂNG LƯỢNG CAO

Số tài khoản ngân hàng của cá nhân đây là nơi tiếp nhận, trao đổi dòng tiền từ những người xung quanh đến với chúng ta và ngược lại. Hình thức trao đổi này thông qua quá trình chuyển hóa năng lượng với nhau.

Khi có một số tài khoản hợp theo chuẩn phong thủy, dịch lý, năng lượng cao và phù hợp sẽ đem lại cho chúng ta một kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin, năng lượng thật tốt dẫn đến có cơ hội được nâng cao nguồn năng lượng của bản thân từ đó kết nối được vời nhiều nguồn năng lượng tốt và tạo điều kiện mang lại nhiều may mắn, tài lộc, thu hút các dòng tiền khác & cơ bản giữ dòng tiền của chúng ta luôn ổn định và gia tăng.

Để chọn được một số tài khoản ngân hàng theo chuẩn phong thủy, dịch lý và năng lượng cao cần dựa theo các bước sau:

Bước 1: Chọn các con số hợp với ngũ hành tương sinh của bản than theo nhu cầu “Lộc”, “Vượng”, “Bạn”.

Ngũ hành bao gồm: Kim (4,9) – Thủy (1,6) – Mộc (3,8) – Hỏa (2,7) – Thổ (0-5).

Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Bước 2: Chọn các con số âm dương cho tương đối cân bằng không quá dương cũng không quá âm (Dương nhiều, âm ít) phù hợp với năng lượng âm dương của bản thân.

Bước 3: Dãy số ngân hàng phải thuộc nhóm biến Đại Cát hoặc tối thiểu là Cát. Không chọn dãy số Đại hung, hung, bình thường.

Bước 4: Chọn các cặp số liên tiến có quẻ dịch tốt phù hợp với mục tiêu và mong muốn đặt ra.

Bước 5: Cuối cùng là số tài khoản ngân hàng đó phải phù hợp với người chủ sử dụng đó từ 75% trở lên mới sử dụng được.

Một số tài khoản ngân hàng theo chuẩn phong thủy thì phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của các bước nêu trên.