THIẾT KẾ LOGO, NAMECARD THEO CHUẨN PHONG THỦY, NĂNG LƯỢNG CAO PHÙ HỢP VỚI NGÀNH NGHỀ, THƯƠNG HIỆU

Logo, Namecard của Công ty đây là nơi mà khách hàng sẽ thông qua đó tiếp nhận, các thông điệp từ Công ty. Hình thức trao đổi này thông qua quá trình chuyển hóa năng lượng với nhau.

Khi có Logo, Namecard hợp theo chuẩn phong thủy, dịch lý, năng lượng cao và phù hợp sẽ đem lại cho Công ty đó song năng lượng thật tốt, hợp với song năng lượng của ngành nghế từ đó dẫn đến có cơ hội thương hiệu được tiếp xúc với nhiều khách hàng hơn và nhiều sự hanh thông thuận lợi hơn trong kinh doanh.

Một Logo, Namecard theo chuẩn phong thủy, dịch lý và năng lượng cao, phù hợp với thương hiệu đó cần dựa theo các yếu tố sau:

  • Hình dáng, vị trí, màu sắc của Logo, Namecard phù hợp hình – khí – lý – số với ngành nghề Kinh doanh.
  • Bố cục các nội dung hài hòa với nhau.
  • Năng lượng của Logo, Namecard phải trên 100.000 Bovis.
  • Độ phù hợp của Logo, Namecard với thương hiệu đó phải trên 75%.

Một Logo, Namecard theo chuẩn phong thủy, năng lượng cao phù hợp với thương hiệu, ngành nghề thì phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của các bước nêu trên.