THẤU HIỂU THỜI – VẬN – THẾ

THẤU HIỂU THỜI – VẬN – THẾ
# KINH DỊCH: QUÝ NHẤT CHỮ THỜI
# KHỔNG TỬ: THỜI VẬY – MỆNH VẬY
# LÃO TỬ: NHÂN PHÁP ĐỊA – ĐỊA PHÁP THIÊN – THIÊN PHÁP ĐẠO – ĐẠO PHÁP TỰ NHIÊN.
Vạn vật trên thế gian có thời có vận có thế: Người không biết mệnh không được coi là người Quân tử (Khổng Tử)
– THỜI (thời gian) – tức là thời cơ, hay có THIÊN THỜI (giống như người có CỜ trong tay). Người có thiên thời mà vận số chưa tới thì cũng không tránh khỏi thất bại. (cờ thiếu gió).
– VẬN (dịch lý) – là sự dịch chuyển trong tự nhiên không ngừng, nó luôn biến chuyển. Vận chính là sự hòa hợp giữa “Thiên thời – Địa lợi – Nhân Hòa”, vì thế số mệnh con người cũng vì thế mà gặp nguy hay cát tường khi ứng hợp với VẬN.
-… Xem thêm

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'CHÚNG TA LÀ NGƯỜI NẮM GIỮ VẬN MỆNH CỦA CHÍNH MÌNH CHỨ KHÃNG PHẢI CÁC Vì SAO. Shakespeare-'Có thể là hình ảnh về thủy vực và văn bản cho biết 'ĐỜI THAY ĐỖI KHI CHÚNG TA THAY ĐỔI'