TÂM TA BAO DUNG, TA VUI SỐNG…

TÂM TA BAO DUNG, TA VUI SỐNG…❤️🔥

Hễ làm việc gì mà tâm rộng lớn bao dung thì đều có thể tha thứ được những việc vốn không cách gì tha thứ, vì thế nội tâm cũng tránh khỏi sự giằng xé bởi phải chịu đựng ấm ức oan trái.
Không có ai có thể luôn thuận buồm xuôi gió trên đường đời, thế nên khi chúng ta không cách nào thay đổi được hiện thực, thì hãy thử điều chỉnh tâm thái mình.
Nếu trong tâm lúc nào cũng so đo tính toán, thì đi đâu hãy ở đâu cũng nói lời oán hận. Nếu tấm lòng rộng mở thì lúc nào cuộc đời cũng phơi phới gió xuân.
Nếu mình giản đơn thì thế giới khó mà phức tạp. Nếu mình như ánh triều dương sưởi ấm muôn nơi thì người khác khó lòng làm tổn thương mình.
Tầm rộng một tấc đường rộng một trượng ❤️
Chúc cho tất cả Quý Anh Chị Em luôn vui khỏe, hạnh phúc và bình an nhé…

Tiêu Dao Phong Thủy – Master Pro Level Mandala & Năng lượng vũ trụ Reiki