Tại sao người già bị người khác coi thường?

Tại sao người già bị người khác coi thường?👵👨‍🦰
Nhìn thực tế, có nhiều người già bị con cháu coi thường, người khác coi thường, thấy cảnh đó mủi lòng sót thương và ngẫm nghĩ hoài.
Phải chăng người già bị mọi người coi thường là do có rất nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân sâu xa đó là liên quan đến nhân quả 🥀
Về già, phước của con người giảm dần, đó là quy luật chung của sinh tử luân hồi. 🍂🍁
Khi phước giảm thì người cao tuổi, sức yếu đi và trí không còn minh mẫn, sinh ra lẫn thẩn, nói nhiều, khó tính, làm cho nhiều người khó chịu.👨‍🦼🧠
Người cao tuổi phước giảm, trong khi con cháu 🧑👱‍♂️👱 còn phước lớn hơn, nếu con cháu là người kém đạo đức, thiếu tình thương, không giữ đạo Hiếu, không thông cảm với người già, và họ sẽ sinh tâm ghét bỏ, hắt hủi người già. Như vậy người trẻ tội sẽ chồng tội.
👉 Để khắc phục trường hợp này, khi còn trẻ, hãy cố gắng tu tập, không nghĩ bậy, làm bậy, về già vẫn tu thì không bị người khác coi thường.👨‍🦰👵
Tu phải đúng Chánh Pháp Như Lai thì mới có phước, có uy lực để mọi người không coi thường.🧘‍♀️
Nhiều người vẫn đi nhiều chùa, cầu khẩn van xin hay gỏ mõ tụng kinh xin tu không đúng mà tâm vẫn đầy rẫy tham, sân, si, mạn, nghi….vẫn hay nghĩ bậy, nghĩ sai so với đạo lý, so với luật nhân quả, làm bậy, làm sai … thì vẫn bị người khác coi thường.
Người tu mà biết hành thiền hay chay tịnh giữ giới, và biết tìm hiểu kinh kệ để khai tuệ mỗi ngày thì chắc chắn về già không bị người khác coi thường.❤️
Sưu tầm và chia sẻ để bạn & tôi suy ngẫm một chút😇

Chúc các bạn thân tâm an lạc!

=====🌟🌟🌟🌟🌟=====
☯️ TIÊU DAO PHONG THỦY – Chuyên gia tư vấn phong thủy
📮 Địa chỉ: Số 25/1A Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
👉Web: www.tieudaophongthuy.vn
📩 info@tieudaophongthuy.com
📲 Hotline tư vấn: 0946 81 33 11
🤝🤝🤝🤝🤝 Tiêu Dao Phong Thủy