SỰ THẬT TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VỀ FACEBOOK

SỰ THẬT TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG VỀ FACEBOOK

Theo hệ thống năng lượng âm dương từ 26 kí tự từ A: 1, B: 2, C: 3….X:24 Y:25 Z:26 thì khi cộng lại từ Facebook ta có: 6+1+3+5+2+15+15+11= 58= 5+8=13=1+3=4 (7 âm – 3 dương) tức là tỉ lệ năng lượng âm 7 phần năng lượng dương 3 phần.

SỰ THẬT VỀ CON NGƯỜI:

Con= 3 + 15 + 14 = 32= 3+2= 5
Người= 14+7+21+15+9= 66=6+6=12=1+2=3
Vậy Con người = 3+5= 8 (8 dương 2 âm) tức 8 phần dương và 2 phần âm

Con người sống ở dương thế thì sống bên phần dương nhiều hơn dù các bạn có làm gì đi chăng nữa cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì từ trường của facebook luôn kiểm soát tâm trí và điều khiển tâm trí các bạn ở mức 7 âm 3 dương.

Bạn càng xài facebook nhiều tính người và đạo đức của các bạn ngày càng suy sụp và đi xuống.

Kinh doanh trên facebook thì sản phẩm đó cũng mang 7 âm 3 dương, mà bản chất kinh doanh là đi về dương, còn kinh doanh đi về âm thì sẽ xảy ra tiêu cực rất nhiều hơn tích cực.

Có 1 tỷ người xài thì facebook tạo ra 700 triệu năng lượng âm và 300 triệu năng lượng dương, Phần âm được sinh ra 400 triệu, 400 triệu phần âm này sẽ lấy đi 400 triệu năng lượng dương ở trái đất tức chánh khí của trời đất để cân bằng 400 triệu năng lượng âm trên 1 tỷ người. Vậy nếu có 7 tỷ người sử dụng facebook thì sẽ có 2,8 tỷ năng lượng âm sinh ra và trái đất mất đi 2,8 tỷ năng lượng dương để cân bằng. Vậy nếu facebook càng tồn tại lâu thì năng lượng dương trái đất sẽ ngày càng đi xuống, dương khí trái đất sẽ ngày đi xuống.

Chỉ còn một cách là facebook đổi tên app ứng dụng này thành số 1 (8 dương – 2 âm) hoặc số 8 (8 dương – 2 âm) hoặc số 3 (7 dương – 3 âm) để trả lại năng lượng dương cho trái đất và mọi người.

FACEBOOK có thể đổi thành
TRUEBOOK số 8 (8 dương – 2 âm)
TREEBOOK số 1 (8 dương – 2 âm)