PHÂN TÍCH, TÌM SỐ ĐIỆN THOẠI HOTLINE CÔNG TY

Số điện thoại Hotline Công ty đây là nơi tiếp nhận, trao đổi các thông tin từ Công ty đến với khách hàng và ngược lại. Hình thức trao đổi này thông qua quá trình chuyển hóa năng lượng với nhau.

Khi có một số điện thoại hợp theo chuẩn phong thủy, dịch lý, năng lượng cao và phù hợp sẽ đem lại cho Công ty đó một kênh tiếp nhận, trao đổi thông tin, năng lượng thật tốt dẫn đến có cơ hội được tiếp xúc với khách hàng và trao đổi thuận lợi từ đó mang lại nhiều may mắn, tài lộc, nhiều khách hàng hơn và nhiều sự hanh thông thuận lợi hơn trong kinh doanh.

Để chọn được một Sim số theo chuẩn phong thủy, dịch lý và năng lượng cao cần dựa theo các bước sau:

Bước 1: Xác định chiến lược, mục tiêu cụ thể của Công ty theo từng giai đoạn hình thành, phát triển, cũng cố, tạo nhiều mối quan hệ, đối tác khách hàng từ đó chọn các cặp số “Lộc”, “Vượng”, “Bạn”.

Bước 2: Chọn các số điện thoại hợp với ngũ hành tương sinh của ngành nghề kinh doanh của Công ty đó theo nhu cầu của bước 1.

Ngũ hành bao gồm: Kim (4,9) – Thủy (1,6) – Mộc (3,8) – Hỏa (2,7) – Thổ (0-5).

Ngũ hành tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.

Ngũ hành tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.

Bước 3: Chọn các con số âm dương cho tương đối cân bằng không quá dương cũng không quá âm (Dương nhiều, âm ít) phù hợp với năng lượng âm dương của tên Công ty.

Bước 4: Dãy số điện thoại phải thuộc nhóm biến Đại Cát hoặc tối thiểu là Cát. Không chọn dãy số Đại hung, hung, bình thường.

Bước 5: Chọn các cặp số có quẻ dịch tốt phù hợp với từng giai đoạn và quẻ dịch tốt của toàn bộ dãy số điện thoại cho phù hợp với mục tiêu và chiến lược kinh doanh của Công ty đặt ra.

Bước 6: Cuối cùng là số điện thoại đó phải phù hợp với Công ty đó từ 75% trở lên mới sử dụng được.

Một Sim số điện thoại theo chuẩn phong thủy thì phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của các bước nêu trên.