PHÂN TÍCH GIẢI MÃ VẬN MỆNH & KHÁM PHÁ BẢN THÂN THÔNG QUA LÁ SỐ PHONG THỦY CÁ NHÂN

© Mỗi người khi sinh ra đều được sắp đặt sẵn do định mệnh. Do sự sắp đặt như vậy mà đúng vào thời điểm đó chúng ta được sinh ra đời & chúng ta có được đặt một cái tên.

© Dựa vào các thông số: Họ tên, ngày tháng năm sinh sẽ giải mã được toàn bộ vận mênh của cuộc đời dựa theo các kiến thức Phong thủy, Dịch lý, Năng lượng.

© Việc giải mã vận mệnh cuộc đời của một người nhằm cho chúng ta biết được quá trình hình thành, phát triển cũng như tính cách của một con người…

© Dựa vào các thông tin trong “Lá số phong thủy cá nhân” chúng ta có thể biết được người nào đó đang như thế nào và từ đó tìm ra phương hướng cải thiện các điều kiện xung quanh để mang đến chọ sự thuận lợi từ đó cuộc sống sẽ tốt hơn.

© Và thông qua “Lá số phong thủy cá nhân” cũng định hướng cho người đó biết cách chọn ngành nghề phù hợp, kết hợp với những người xung quanh.