LỢI ÍCH CỦA THIỀN ĐỊNH

LỢI ÍCH CỦA THIỀN ĐỊNH 🎯❤️

Khi một người nhiếp tâm được trong thiền định, tâm an lạc hạnh phúc, lòng họ bỗng mở rộng ra phơi phới. Lúc đó, dù bị mắng nhiếc, xúc phạm họ không buồn, mọi sự mời gọi hưởng thụ tầm thường, một trò vui, một tiệc nhậu, một chầu đánh bài,… đều không làm họ lung lay. Họ cũng buôn bỏ những ham muốn, mục tiêu cho riêng mình. Hễ điều gì gọi là vui, là lợi ích tự nhiên họ muốn dành lại cho người khác. Hạnh phúc trong thiền định quá cao cả, không chỉ làm cho người ta bình an hơn mà còn đạo đức hơn. Lạ vậy!
~ Trích Đứng nhìn hạnh phúc, trang 12-13~

Tiêu Dao Phong Thủy- Master Pro Level Mandala & Năng lượng vũ trụ Reiki