IA TĂNG NĂNG LƯỢNG CHO ĐỒ VẬT VÀ TRANG SỨC SẼ GIÚP CẢI THIỆN NĂNG LƯỢNG CỦA CHÚNG TA

☘️ Như đã trình bày trong bài viết “NHẬN BIẾT NĂNG LƯỢNG CÁC ĐỒ VẬT VÀ TRANG SỨC XUNG QUANH CHÚNG TA” thì Năng lượng của đồ vật, trang sức xung quanh chúng ảnh hưởng rất lớn tác động đến năng lượng bên trong mỗi chúng ta.
☘️Bạn biết không, bất kể đồ vật & trang sức nào xung quanh chúng ta khi sử dụng lâu ngày cũng đều hút các năng lượng xấu vào và lưu giữ những nguồn năng lượng xấu: Tử khí, uế khí, trượt khí, âm khí, tà khí & ký ức âm tính vào bên trong hoặc có thể do nguồn gốc nguyên vật liệu, cách gia công chế tác cũng làm cho đồ vật đó có năng lượng thấp.
🌻 Chính vì vậy, việc thanh tẩy đồ vật, loại bỏ năng lượng xấu, ký ức âm tính và gia tăng được năng lượng cho chúng một cách toàn diện sẽ giúp cho các đồ vật cải thiện năng lượng rất nhiều từ đó hỗ trợ năng lượng cho chúng ta ngày càng tốt hơn.
🌿 Vậy cách gia tăng năng lượng là gì?
☘️ Thanh tẩy bên ngoài:
👉 Bằng muối, cồn và rượu trắng …
👉 Thanh tẩy bằng nước, ánh sáng mặt trời …
👉 Thanh tẩy bằng trầm hương, nước quế,…
☘️ Thanh tẩy bên trong (quan trọng):
👉 Xử lý loại bỏ các nguồn năng lượng xấu.
👉 Loại bỏ các ký tức âm tính.
👉 Bơm năng lượng vào bên trong để gia tăng năng lượng của chúng.
🍃 Bạn nên xử lý năng lượng xấu và gia tăng năng lượng cho đồ vật, trang sức của mình sau khi đi đến những nơi có nguồn năng lượng xấu, ký ức âm tính. Nếu điều kiện không cho phép thì định kỳ 6 tháng bạn nên thực hiện 1 lần.
👉Nếu bạn vẫn đắn đo chưa biết phương pháp nào tốt nhất và hiệu quả nhất để gia tăng năng lượng hoặc kiểm tra năng lượng cho các đồ vật, trang sức của mình thì hãy liên hệ ngày với Tiêu Dao Phong Thủy nhé!