HÔN NHÂN GIA ĐẠO, VỢ CHỒNG, CON CÁI & ĐỐI TÁC HÙN HẠP KINH DOANH

Khi một người kết hợp với một người khác thì do mỗi người có một trường năng lượng khác nhau. Như vậy khi hai người kết hợp lại với nhau thì trường năng lượng của những người này phải phù hợp với nhau.

Đối với hôn nhân gia đạo: Khi một người nam kết hợp với một người nữ mà cả hai người cùng trường năng lượng với nhau sẽ hỗ trợ cho nhau từ đó cuộc sống của cặp vợ chồng này rất hạnh phúc, ít có sự tranh cãi và tương trợ cho nhau về mọi mặt. Hoặc ngược lại nếu trái trường năng lượng với nhau thì cuộc sống rất khó khăn, vất vả hay có sự tranh cãi với nhau, cuộc sống vợ chồng từ đó kém hạnh phúc. Và con cái cũng vậy nếu như hợp với cha, mẹ thì sẽ vượng cho gia đình đó hay ngược lại.

Đối với đối tác hùn hạp làm ăn: Khi một người kết hợp với một hay nhiều người khác mà tất cả mọi người cùng trường năng lượng với nhau sẽ hỗ trợ cho nhau từ đó công việc làm ăn gặp rất nhiều thuận lợi, ít có sự tranh cãi và tương trợ cho nhau về mọi mặt. Hoặc ngược lại nếu trái trường năng lượng với nhau thì công việc làm ăn rất khó khăn, vất vả hay có sự tranh cãi với nhau, công việc kinh doanh từ đó đi xuống và dễ dẫn đến nguy cơ thất bại.

Dựa vào các kiến thức phong thủy, dịch lý, năng lượng sẽ cho chúng ta biết một cách chính xác sự kết hợp này sẽ như thế nào. Nếu sự kết hợp này là tốt thì sẽ có phương án cải thiện sao cho tốt hơn hoặc nếu sự kết hợp là xấu, không phù hợp thì cũng có phương án cải thiện cho tốt hơn.

Căn cứ theo dữ liệu: cung, can, chi, ngũ hành & trường năng lượng cũng như dịch lý. Chúng ta sẽ xem xét một cách toàn diện các mối quan hệ này và có đáp án chính xác các câu hỏi sau:

+ Có hợp nhau hay khắc nhau không?

+ Hợp thì hợp như thế nào và khắc thì khắc như thế nào?

+ Sự kết hợp giữa người này và người kia tương hợp bao nhiêu %?

+ Ai sẽ là người quyết định các sự việc trong mối quan hệ giữa hai người trở lên sẽ tốt hơn?

+ Người này đối với người kia như thế nào?

+ Họ có trung thực hay không? Lòng nhân ái của họ như thế nào? Khả năng thực hiện của họ đến đâu?

+ Và còn rất nhiều câu hỏi có liên quan sẽ được giải đáp.

  • Việc xác định, giải mã các câu hỏi trên sẽ góp phần cải thiện các mối quan hệ trên sao cho tốt và phù hợp nhất để cuộc sống của chúng ta ngày càng hanh thông, thuận lợi.