ĐẶT TÊN CÁ NHÂN – NICKNAME – TÊN CON CÁI

– Do sự sắp đặt sẵn của Định nghiệp cho nên con người sinh ra được đặt một cái tên gọi. Tên gọi của một người có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với vận mệnh của người đó.

– Dựa vào tên gọi ta có thể nhận thấy được quá trình hình thành & phát triển của một con người. Cũng từ đó ta có phương pháp điều chỉnh tên gọi sao cho cải thiện cho cuộc sống được tốt hơn.

– Cho nên việc có một tên cá nhân, nickname hay tên con phù hợp với mong muốn theo chuẩn Phong thủy, dịch lý, năng lượng cao phải thỏa mãn các tiêu chí sau:

  1. Tên người đó mang ý nghĩa số mấy, cuộc đời sẽ như thế nào, phù hợp ngành nghề gì, ưu khuyết điểm ra sao …?
  2. Quẻ dịch lý của tên gọi đó mang ý nghĩa gì, kết quả của tên gọi đó sẽ như thế nào?
  3. Độ tương hợp giữa người đó đối với tên gọi có phù hợp hay không (phải từ 75% trở lên)?

– Khi chúng ta có thể tìm ra và xác định thật cụ thể các vấn đề nêu trên và đưa ra giải pháp làm sao cho chúng phù hợp nhất tất cả các yếu tố trên thì ta sẽ xác định được một cái tên tốt nhất cho người đó.