TIÊU DAO PHONG THỦY

My WordPress Blog

Home Chính sách dịch vụ
ĐIỀU KHOẢN CHUNG
– Giá tất cả các dịch vụ được tính theo đơn vị tiền tệ của Việt Nam (VND).
– Giá dịch vụ được liệt kê một cách rõ ràng. Quý khách hàng không có nghĩa vụ thanh toán bất cứ chi phí nào không nằm trong phần “Bao gồm”.
– Trường hợp khách thanh toán bằng USD, số tiền sẽ được quy đổi ra VNĐ theo tỷ giá của ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam tại thời điểm thanh toán.HỦY DỊCH VỤ
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Tiêu Dao Phong Thuỷ:
Nếu Tiêu Dao Phong Thuỷ không thực hiện được dịch vụ, Tiêu Dao Phong Thuỷ phải báo ngay cho khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy dịch vụ bằng hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp bị hủy bỏ dịch vụ từ khách hàng:
Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/sản phẩm, Quý khách phải thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc email (không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/hủy qua điện thoại).
Các trường hợp chuyển/đổi dịch vụ/đổi sản phẩm: Công ty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng thỏa đáng.
Trường hợp hủy dịch vụ/hủy sản phẩm: Quý khách phải chịu chi phí hủy dịch vụ theo quy định của Tiêu Dao Phong Thuỷ và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.