CẢI THIỆN NĂNG LƯỢNG TÂM LINH – THAY ĐỔI VẬN MỆNH CUỘC ĐỜI

☯️ Vận mệnh của một đời người được hình thành từ Định nghiệp đã sắp đặt dựa theo Nhân quả của quá khứ. Chúng ta không thể thay đổi được việc này. Tuy nhiên chúng ta có thể dùng nhiều phương pháp khác nhau để cải thiện việc này. Những gì xấu, không tốt có thể giảm đi và những gì tốt đẹp ngày càng phát huy hơn nữa.
☯️ “Vạn pháp duy tâm tạo” tất cả mọi việc đều do năng lượng xuất phát từ “Tâm” của chúng ta mà hình thành từ trong quá khứ, hiện tại và vị lai.
🌿 Chúng ta muốn thành công, muốn hạnh phúc thay vì chúng ta đem điều này đến cho người khác để tạo ra dòng năng lượng tốt để sau đó dòng năng lượng này hội tụ đủ nhân duyên thì chúng ta đạt được điều đó. Trong khi đó thì đại đa số chúng ta làm ngược lại, chúng ta mang đến cho người khác hay xa hơn là các chúng sanh khác sự đau khổ, mất mát … và như vậy nguyên lý, đạo lý này có phù hợp hay không?
🌿 Ngày qua ngày, chúng ta tích tụ nguồn năng lượng tốt hay xấu thì sẽ chiêu cảm đến các nguồn năng lượng tương ứng khi hội tụ đủ sẽ trả về cho chúng ta, nó có sự linh ứng với các nguồn năng lượng cùng tần số cho nên gọi đó là “TÂM LINH”.
🌿 Xung quanh Thế giới chúng ta đang sống còn có nhiều cảnh giới vô hình khác nhau vẫn tồn tại cùng lúc với chúng ta cho nên “Tâm” dẫn đến hành động chúng ta sống như thế nào thì sẽ linh ứng đến cảnh giới vô hình đó.
🌿 Chúng ta hay trách người khác, trách trời, trách đất thậm chí tệ hơn nữa là trách các Bậc Giác ngộ sao lại khiến chúng ta khổ đau, nghèo, bất hạnh, không giúp đỡ chúng ta … nhưng ít ai chịu nhìn nhận lại bản thân mình như thế nào. “Thân”, “Khẩu”, “Ý” mình như thế nào?
🍁 Như vậy làm sao chúng ta có thể cải thiện được nguồn năng lượng tâm linh để cho chúng ta ngày càng tốt hơn?
🌿 Tất cả nguồn năng lượng tâm linh đều tuân theo quy luật tự nhiên của vũ trụ: Luật Nhân quả, Luật Hấp dẫn … Chúng ta hằng ngày trong “Thân”, “Khẩu”, “Ý” làm việc gì thì cũng đến một giai đoạn nào đó chúng ta nhận được kết quả tương ứng. Cho nên việc giữ gìn 3 điều này hết sức quan trọng.
🌈 Tùy theo các nhân duyên của từng người mà chúng ta chọn các hình thức sống theo các đạo lý cho phù hợp: Tu đạo, tu đức, tu làm người. Làm người là phải đầy đủ “Nhân – Lễ – Nghĩa – Trí – Tín”.
🌈 Khi chúng ta thay đổi “Tâm” của mình theo hướng thiện, tạo nhiều điều thiện lành, giữ gìn “Thân”, “Khẩu”, “Ý” cho trong sạch, thanh tịnh thì kể từ giây phút chúng ta thay đổi thì “Phước tuy chưa tới mà họa đã rời xa”.
🌈 Dinh dưỡng theo chế độ thuần chay, giữ giới và thiền định sẽ giúp cho chúng ta từng bước rửa sạch được Nghiệp chướng đã tạo ra và ngăn được những Nghiệp xấu sẽ xuất hiện trong tương lai.
❄️ Khi chúng ta bắt đầu tìm về bên trong, tìm về Phật tánh, tự tánh của mình, tiến hành kết nối với chính bản thân mình. Khai tâm thì trí tuệ sẽ khai mở từ đó ta sẽ luôn nhận đầy năng lượng tích cực của vũ trụ.
“HỮU TÂM VÔ TƯỚNG, TƯỚNG TỰ TÂM SINH – HỮU TƯỚNG VÔ TÂM, TƯỜNG TÙY TÂM DIỆT”
================================
☯️ TIÊU DAO PHONG THỦY – Chuyên gia tư vấn Phong thủy Năng lượng
📮 Địa chỉ: Số 25/1C Đường Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh
📩 info@tieudaophongthuy.vn
📲 Hotline tư vấn: 0971 13 86 63